• slidebg1
  • slidebg1

Najnovšie oznamy

Upravená Rekapitulácia rozpočtu projektu pre zákazku: Rozšírenie splaškovej kanalizácie, zverejnenú pod číslom 23279 – MSP vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2015.

Priložené súbory:
Verejné vyhlášky nájdete v prílohe.

Priložené súbory:
V sekcii Povinné zverejňovanie, záložka Verejné obstarávanie bola pridaná výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku Spracovanie žiadosti o NFP - kanalizácia.
Aktuálne dokončujeme našu www stránku. Ďakujeme za trpezlivosť